SELECT MENU

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI (1)

 • Forex : Viết tắt của ” Foreign Exchange ” mô tả giao dịch trong thị trường tiền tệ bởi những nhà đầu tư và nhà đầu cơ.
 • Mỗi ngày có trung bình 7-8 nghìn tỷ USD được luân chuyển và các lượt giao dịch diễn ra trên thị trường ngoại hối. Mỗi giao dịch đều tác động quan trọng đến việc tạo nên tỷ giá hối đoái của mỗi cặp tiền tệ
 • + Khi mỗi người đi du lịch đến một quốc gia mới, hoặc khi một công ty quốc tế trả lương cho nhân viên, họ chuyển đổi nội tệ sang ngoại tệ, và qua thời gian những giao dịch gì này sẽ làm sự thay đổi trong chuyển dịch tỷ giá hối đoái

 • Đồng tiền mạnh lên khi có dòng tiền đổ vào, và đồng tiền yếu lại khi đồng tiền rút đi
 • Một vài bên tham gia lớn nhất trong thị trường trao đổi tiền tệ
 • + Ngân hàng
  + Tổ chức quốc tế
  + Cơ quan chính phủ
  ==> Những bên tham gia này mang lại sức sống và sự dịch chuyển trong thị trường ngoại hối

 • Chúng ta những nhà giao dịch ngoại hối không dự đoán giá cả trong tương lai. Nhưng việc phân tích thị trường giúp chúng ta có thể biết được nên đầu tư vào đâu. Ở đó chúng ta có cơ hội nhận được lợi nhuận cao và rủi ro thấp
 • + Chúng ta mua 1 cặp tiền tệ, khi nghĩ rằng tỷ giá hối đóa sẽ tăng. Và bán cặp tiền tệ khi nghĩ rằng tỷ giá hối
  đoái sẽ giảm
  + Trên thị trường forex toàn cầu, Nhà đầu tư có thể giao dịch 24/5