SELECT MENU

Margin Call

  • Một số định nghĩa khác nhau là Margin Call và Margin Warning
  • + Margin Warning: Là khi vốn sở hữu của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu của những giao dịch; Margin Warning sẽ cho bạn thời gian để thêm tiền vào tài khoản, để tài khoản đạt được mức yêu cầu tối thiểu; Những giao dịch mới không thể được mở khi có Margin Warning ;
    + Trong khi, Margin Call : Khi vốn sở hữu (Equity) của tài khoản giảm xuống dưới yêu cầu tối thiểu của những giao dịch; giao dịch có thể bị đóng tự đóng tự động
    + Mỗi công ty môi giới sẽ có những quy định khác nhau về Margin Call. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên hỏi rõ nhà môi giới của mình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm được cung cấp bởi FSMARKETS, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cũng như kinh nghiệm đầu tư. Bạn cũng nên tìm hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch theo đòn bẩy. Khuyến cáo chung này của FSMARKETS không dựa trên các mục tiêu và tình trạng tài chính hay nhu cầu của bạn. Nội dung trên Website này không được hiểu là tư vấn cá nhân. Theo FSMARKETS, bạn nên tìm tới cố vấn tài chính độc lập để được tư vấn về hoạt động đầu tư. Vui lòng tham khảo về Cảnh báo rủi ro. Hoặc có thể liên hệ chuyên gia FSMARKETS