SELECT MENU

Phương thức rút tiền đối với tài khoản nạp tiền bằng thẻ tín dụng là gì?

Tài khoản nạp tiền qua thẻ tín dụng có thể bị hạn chế bởi quy định rút tiền về thẻ.

Vui lòng lưu ý rằng thẻ tín dụng sử dụng để nạp sẽ là thẻ nhận tiền khi khách hàng yêu cầu rút tiền. Xin hãy liên lạc với FXCM ngay lập tức nếu thẻ sử dụng để nạp tiền trước đó đã được đóng, hoặc nếu số thẻ tín dụng được cấp mới. Khi đề nghị rút tiền về thẻ tín dụng, xin cân nhắc việc thẻ tín dụng đó đã được đóng hay đã được cấp mới. Nạp tiền vào tài khoản đã bị đóng có thể gây nên sự chậm chễ đáng kể trong việc nhận tiền, và FXCM không bảo đảm về khung thời gian cho việc nhận tiền của khách nếu đó là khoản tiền chuyển vào tài khoản đã bị đóng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm được cung cấp bởi FSMARKETS, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cũng như kinh nghiệm đầu tư. Bạn cũng nên tìm hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch theo đòn bẩy. Khuyến cáo chung này của FSMARKETS không dựa trên các mục tiêu và tình trạng tài chính hay nhu cầu của bạn. Nội dung trên Website này không được hiểu là tư vấn cá nhân. Theo FSMARKETS, bạn nên tìm tới cố vấn tài chính độc lập để được tư vấn về hoạt động đầu tư. Vui lòng tham khảo về Cảnh báo rủi ro. Hoặc có thể liên hệ chuyên gia FSMARKETS