SELECT MENU

PIP là gì ?

  • Trong giao dịch ngoại hối bạn sẽ nghe rất nhiều về PIP. PIP là viết tắt của Point in Percentage (điểm phần trăm). Hay đơn giản hơn PIP là môt điểm khi tính toán lợi nhuận và thua lỗ
  • + Đối với hầu hết các cặp tiền tệ PIP là chữ số thứ 4, sau dấu thập phân. Ví dụ: EUR/USD = 1.18123 . Khi tăng đến 1.18133, ta nói giá cặp tiền tề đó tăng 1 pip
    + Trường hợp ngoại lệ: USD/JPY : 1 pip là chữ số thứ 2 sau dấu phẩy thập phân
    + Để tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ bằng PIP: Chúng ta so sánh giá khi mở giao dịch và giá khi chúng ta đóng giao dịch

  • Ví dụ: Chúng ta mua cặp GBP/USD = 1.56503 . Và sau đó chúng ta bán cặp tỷ giá đó tại giá 1.56703. Chúng ta đã lãi 20 pips trong giao dịch. (Chú ý rằng: Chữ số thập phân cuối cùng chỉ bằng 1/10 pip)
  • Ví dụ: Chúng ta mua EUR/JPY tại giá 146.151. Và bán tại giá 145.901. Chúng ta đã thu lỗ 25 pips trong giao dịch. (Chú ý rằng: Chữ số thập phân thứ 3 chỉ bằng 1/10 pip)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm được cung cấp bởi FSMARKETS, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cũng như kinh nghiệm đầu tư. Bạn cũng nên tìm hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch theo đòn bẩy. Khuyến cáo chung này của FSMARKETS không dựa trên các mục tiêu và tình trạng tài chính hay nhu cầu của bạn. Nội dung trên Website này không được hiểu là tư vấn cá nhân. Theo FSMARKETS, bạn nên tìm tới cố vấn tài chính độc lập để được tư vấn về hoạt động đầu tư. Vui lòng tham khảo về Cảnh báo rủi ro. Hoặc có thể liên hệ chuyên gia FSMARKETS